LAJTA DOGCENTRUM KUTYAISKOLA ÉS SPORTEGYESÜLET MOSONMAGYARÓVÁR

MERT "KUTYÁZNI" JÓ

Gyakori kérdések

Milyen kutyát válasszak?

Általában a szuka nyugodtabb, ragaszkodóbb, jobban tanítható. A kertben lévő növények nincsenek „veszélyben”, mivel a territóriumát nem jelöli meg mindenáron. Nem csavarog, nem hajtja a nemi ösztön, de tüzelése alatt számíthatunk hívatlan látogatókra (idegen kan kutyák mindent elkövetnek, hogy a közelébe férkőzhessenek) ami sok kellemetlenséget okozhat.   A kan általában nehezebben tűri a kiképzést, épp ezért határozottabb fellépést kell alkalmazni vele szemben. Jó környezetben nem kívánkozik csavarogni, de ha megérzi a „közelben” tüzelő szuka szagát, akkor nehéz visszatartani és akár napokra is eltűnhet, ha nincs biztonságos (szökés biztos) kennel kialakítva számára. A kan kutya őrzi a „felségterületét” épp ezért meg is jelöli a vizeletével, hogy tudassa más kutyákkal, ebből következik, hogy a területén lévő növények előbb-utóbb megsínylik mindezt.   Ami közös: akár kan, akár szuka, mindegyiket nagyon lehet szeretni, mint ahogy ők is feltétel nélkül szeretnek bennünket. Megfelelő odafigyeléssel mindegy, hogy milyen nemű, sokkal több örömet fogunk kapni tőlük, mint bosszúságot.

Házirend

HÁZIREND


Üdvözöljük iskolánkban. Reméljük,a nálunk töltött idő Önnek és kutyájának hasznosan és kellemesen telik majd! Az alábbi minimumszabályok betartásával hozzájárul közösségünk sikeres és eredményes munkájához.

1-§ A Házirend szabályainak betartása mindenkire nézve kötelező a kutyaiskola területén.
2-§ A kiképzésre csak a kiképzési díj befizetésének igazolásával lehet járni, melyet a kutyaiskola vezetője vagy a kiképzők ellenőriznek.
3-§ 18. éven aluli személyek kizárólag írásos szülői engedéllyel vehetnek részt a kutyaiskolai foglalkozásokon. Problémás kutyák részére tartott szocializációs foglalkozások időtartama alatt 14 éven aluli személy nem tartózkodhat a kutyaiskola területén.
4-§ Kutyavezetőnek minősül minden személy, aki akár saját akár idegen tulajdonban lévő ebbel a kutyaiskola területére lép.
5-§ A kutyaiskola területén tartózkodó személyek kötelezettségei a következők:
   a) A kiképző pályán tartózkodó a kiképzők utasításait mindenkor kötelesek maradéktalanul betartani.
   b) Kiképzési idő alatt a kutyát pórázon köteles minden kutyavezető, ettől eltérni csak a kiképzők utasítására lehet. Őrizetlenül hagyni kutyát a kutyaiskola területén tilos!
   c) A kutyaiskola területén előforduló esetleges balesetekért ill. káreseményekért kizárólag a balesetet ill. káreseményt okozó kutya vezetőjét terheli a felelősség.
   d) A kutya oltási könyvét a kutya vezetője köteles magánál tartani, és a kutyaiskola vezetője ill. kiképzők kérésére felmutatni.
   e) A kutyák természetes szükségleteinek elvégzését követően a kutya vezetője köteles eltakarítani az iskola által biztosított eszközökkel.
   f) Kutyáját a kutyavezető köteles biztonságos felszerelésben (kutya méretének , korának megfelelő póráz, nyakörv) felvezetni.
   g) Agresszív kutyák, ill. azon ebek esetében, amelyeknél az iskolavezető indokoltnak látja szájkosár használata kötelező. A szájkosarat kizárólag az iskolavezető engedélyével szabad.
   h) Minden kutyavezető köteles kutyájának ivóvizet biztosítani.
   i) Kutyát kikötni kizárólag a kijelölt helyen,kikötőláncon, megfelelő nyakörv használatával szabad.
   j) Minden kutyavezető köteles betartani a kutyasétáltatás biztonsági, etikai, higiéniai és állatvédelem szabályait.

6-§ A kutyaiskola területén TILOS:
   a) Tüzelő vagy beteg kutyával a kutyaiskola területére belépni.
   b) Kutyát szabadon engedni.
   c) Kikötött kutyához odamenni vagy a kutyát odaengedni.
   d) Őrző-védő feladatok gyakorlása alatt a pályán tartózkodni.
   e) Kutyát bántalmazni.
   f) Más kutyáját kritizálni.
   g) Más kutyáját etetni, jutalmazni. Kivéve a kutyavezető kérésére és kiképző tanácsára.
   h) Az akadályok a kutyák számára készültek, más módon, ill. célra való használatuk tilos.

7-§ A kutyaiskolai foglalkozások csoport-beosztásos módszerrel kerülnek megtartásra, így mindenki kizárólag a saját csoportjának a foglalkozásai alatt tartózkodhat a pályán, ill. a kutyaiskola vezetője, vagy a csoportot vezető kiképző engedélyével.

8-§ A kutyaiskolai foglalkozásokon résztvevők kötelezettségei:
   a) A foglalkozások kezdési időpontjai előtt legalább 15 perccel gyülekezni a kutyaiskola területén.
   b) Kötelesek a kiképzési eszközökről gondoskodni(nyakörv, póráz, játék, jutifalat)
   c) A kutyaovi területére csak 3-7 hónap közötti kutyát szabad beengedni, felügyelet nélkül nem szabad hagyni.
   d) A kutyaiskola fegyelmező gyakorlatban csak 7 hónapot betöltött kutyák vehetnek részt.
   e) Őrző-védő gyakorlaton csak a fegyelmező gyakorlatok elvégzése után lehet részt venni.
   f) Az őrző-védő munka előtt kötelező a felszerelést a kiképzőnek bemutatni.
   g) A kutyák csak kiképzői felügyelettel és jóváhagyással vihetők az egyes akadályokra.

9-§ A házirend többszöri vagy súlyos megszegése, valamint az iskola fegyelmezett, biztonságos működését jelentősen akadályozó viselkedés a kutyaiskola területéről való azonnali kitiltást vonja maga után. Egyéb esetben a szabályszegő személy szóbeli figyelmeztetésben részesül.

10-§ A 9.§-ban meghatározott szankciók kiszabása a kutyaiskola vezetőjének hatáskörébe tartozik. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Ezen Házirend 2010. 09. 01. napján lép hatályba.